Zpracovatel (územního plánu)

Projektant nebo ateliér, který zpracovává územní plány, regulační plány, území studie a další. Musí mít příslušné kulaté razítko, zpravidla to bývá architekt.