Změna územního plánu

Termín ze stavebního zákona. Změnou územního plánu lze měnit jeho obsah, je to ale proces přibližně na rok až dva. Více v kapitole „Územní plán – základní informace“.