Zástupce veřejnosti

Je to zmocněná osoba, která reprezentuje větší skupinu lidí na jednáních o územním plánu a je za ně oprávněná podat námitky nebo připomínky k územnímu plánu. Musí ho ale zmocnit

  • nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo
  • nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k územnímu plánu nebo
  • nejméně 500 občanů kraje nebo
  • nejméně jedna desetina občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 2000 obyvateli nebo
  • nejméně 200 občanů obce na území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku k návrhu zásad územního rozvoje.