Zastavitelná plocha

Označení užívané v územních plánech pro plochu, kde je navržen nějaký stavební rozvoj.