Zastavěné území

Termín ze stavebního zákona. Je striktně vymezeno (po hranicích pozemků) v katastrální mapě, speciálním postupem nebo v územním plánu. V zastavěném území se snáz staví, i když obec nemá zpracovaný územní plán. Jeho opakem je nezastavěné území, které je naopak proti stavbám chráněno. Územní plán ho musí stanovit (aktualizovat).