Vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí – EIA

Proces respektive studie, která zkoumá vlivy konkrétního stavebního záměru na životní prostředí. Jejím závěrem je konstatování, zda je záměr přijatelný či nepřijatelný, případně za jakých podmínek.