Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (VVÚR)

Dokumentace, která posuzuje územní plán z hlediska udržitelného rozvoje. Jeho součástí může být SEA (viz výše) nebo posouzení vlivu na území Natura 2000.