Veřejné projednání územního plánu

Druhé ze dvou oficiálních jednání o územním plánu. Jsou na něj pozvány dotčené orgány a veřejnost, ta může uplatnit námitky. Více v kapitole „Informace pro občany“.