Územní studie – ÚS

Studie, která navrhuje nějaký záměr v konkrétní lokalitě. Více v samostatné kategorii (viz menu vlevo).