Územně plánovací podklady – ÚPP

Slouží jako podklady pro zpracování např. územních plánů a jejich změn. Mezi ÚPP patří tzv. „územní studie“ a „územně analytické podklady“ (obojí viz níže). Důležité je, že územně plánovací podklady nejsou právně závazné, tedy že co je v nich napsáno, nelze nijak vymáhat.