Útvar územního rozvoje – ÚÚR

Odborné pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj, které má na starosti odbornou pomoc v územním plánování.