Úřad územního plánování – ÚÚP

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (je to tedy jakési virtuální označení). „Obec s rozšířenou působností“ viz výše. Tento úřad pořizuje mimo jiné obcím, které pod něj spadají, územní plány.