Úprava územního plánu

Přepracování územního plánu tak, aby byl podle „nového“ stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.).