Stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu. Základní zákon určující územní plánování.