Společné jednání o územním plánu

První ze dvou oficiálních jednání o územním plánu. Jsou na něj pozvány pouze dotčené orgány.  Veřejnost může v tuto chvíli uplatnit písemné připomínky. Více v kapitole „Informace pro občany“.