Rozvojová plocha

Termín užívaný v územních plánech pro lokalitu, kde je navržena nějaká zástavba (např. rodinné domy) nebo jen změna oproti současnému stavu (např. nová cesta v krajině).