Regulativy

Podmínky, které stanovuje územní plán pro jednotlivé plochy (pozemky). Po vydání územního plánu je nutné regulativy dodržet.