Připomínka k územnímu plánu

Je to formální vyjádření nesouhlasu s nějakou částí územního plánu. Může ji podat kdokoliv.