Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí – SEA

Proces respektive studie, která zkoumá vlivy koncepce (například územního plánu) na životní prostředí.