Pořizovatel

Člověk, který má na starosti „administrativní“ práci na územním plánu. Svolává různá projednání, vyhodnocuje připomínky a námitky a další. Zpravidla to bývá úředník tzv. „obce s rozšířenou působností“, ale může jím být i soukromá osoba. V obou případech musí mít náležitou praxi a odbornou způsobilost.