Oprávněný investor

Termín ze stavebního zákona. Je to vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (tedy např. silnic, železnic, elektrického vedení atd.).