Opatření obecné povahy – OOP

Termín ze správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Je to správní akt, kterým se mimo jiné vydává územní plán.