Obec s rozšířenou působností – ORP

Obec, která má určité pravomoci pro několik dalších obcí (od dvou až do sto jedenácti), které pod ní spadají. Těmto obcím například „pořizují“ územní plány. Také pro celé území ve své správě nechávají zpracovat nebo zpracovávají tzv. „Územně analytické podklady – ÚAP“ (více v samostatné kategorii – viz menu vlevo).