Návrh územního plánu

Návrhem je nazývaný rozpracovaný území plán. Územní plán se stane „hotovým“ až jeho vydáním zastupitelstvem obce.