Námitka k územnímu plánu

Je to formální vyjádření nesouhlasu s nějakou částí územního plánu. Musí mít dané náležitosti (viz kapitola Kdy a jak vstoupit do pořizování územního plánu) a má vyšší váhu než připomínka. Může jí podat jen vlastník pozemku, kde je navržena nějaká změna nebo tzv „veřejně prospěšné opatření nebo stavba“, tzv. „oprávněný investor“ či tzv. „zástupce veřejnosti“.