Létající pořizovatel

Pořizovatel, který není úředník, ale dělá „na sebe“. Může pořizovat územní plán jakékoli obce (není omezen územní působností). Pořizuje územní plány za úplatu. Musí mít náležitou praxi a odbornou způsobilost.