Honorářový řád České komory architektů

Pomůcka pro naceňování práce architektů a inženýrů. K nahlédnutí zde