Etapizace

Územní plán může stanovit tzv. „etapizaci“. Myslí se tím prostě to, že některé zastavitelné plochy je možné využít dřív než jiné. Dělá se to u větších ploch, aby nedocházelo například k tomu, že se nejprve začnou stavět domy v nejvzdálenějším místě od vesnice a pak teprve se dojde k vesnici. Nikde není psáno, jak má být etapizace stanovena. Bývá to např. podmínka vyčerpání několika procent předchozí zastavitelné plochy nebo může být etapizace stanovena např. konkrétními roky.