Dotčené orgány – DO (hovorově „dosy“)

Orgány státní správy a další, které jsou ze zákona přizvány k vyjádření (stanovisku) při tvorbě územního plánu. Jsou to například odbory příslušného Městského úřadu, Ministerstvo dopravy, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, sousední obce a mnoho dalších.