Česká komora architektů – ČKA

Organizace, která sdružuje architekty a ze zákona se stará o jejich odbornost (zajišťuje zkoušky a další). Ekvivalent například České lékařské komory pro lékaře.